Kontakt

Dr. med. dent. Susanne Montag - Zahnärztin in Duisburg - Behandlung von Kindern und Angstpatienten

Kontakt

Die Praxis Dr. Susanne Montagmit Schwerpunkt auf die Betreuung und Behandlung von Kindern ab 2,5 Jahren sowie von Schmerz- und Angstpatienten liegt im Zentrum von Duisburg unweit der Deutschen Oper am Rhein, des City Palais und der Mercartor-Halle.

Sprechstunden nur nach Vereinbarung.

Sie können hier Kontakt zu uns aufnehmen: Unsere Sprechstundenhilfe  wird sich um Ihr Anliegen kümmern und gerne einen Termin zum Erstgespräch und/oder zur Behandlung vereinbaren.

Einen Termin zu erhalten rufen Sie uns bitte telefonisch innerhalb unserer Sprechzeiten unter 0203 - 2 22 08 an.

Sprechen Sie uns an.

 • Deutsch
  Deutsch
 • Englisch
  Englisch
 • Türkisch
  Türkisch
 • Spanisch
  Spanisch
 • Polnisch
  Polnisch
 • Russisch
  Russisch
 • Bulgarisch
  Bulgarisch
 • Bosnisch
  Bosnisch
 • Albanisch
  Albanisch
Das Team

Deutsch

Deutsch

Herzlich Willkommen

Zahnarztpraxis Dr. Susanne Montag 

Die Praxis Dr. Susanne Montag mit Schwerpunkt auf die Betreuung und Behandlung von Kindern ab 2,5 Jahren sowie von Schmerz- und Angstpatienten liegt im Zentrum von Duisburg unweit der Deutschen Oper am Rhein, dem City Palais und der Mercartor-Halle.

Bei Ihrem ersten Besuch in unserer Praxis als Angstpatient versuchen wir in einem Beratungsgespräch Sicherheit und Vertrauen aufzubauen in dem wir Ihnen Informationen, Aufklärungen und Beratung mit oder auch ohne Untersucher anbieten.

Das ist alles fest in unsere Philosophie verankert und Zweifellos einer der Gründe, warum seit über 30 Jahren Patienten aus dem gesamten Bundesgebiet und den angrenzenden Ländern zu uns kommen und uns gut bewerten.

Um einen Termin zu vereinbaren nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

Telefon 0203 - 2 22 08 Öffnungszeiten

Anfahrt zur Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Susanne Montag in Duisburg - Dr Susanne Montag -

Englisch

Englisch

Welcome to our website

Dental practice Dr. Susanne Montag 

The practice Dr. Susanne Montag, with a focus on the care and treatment of children from the age of 2.5 and pain and anxiety patients, is located in the center of Duisburg, not far from the Deutsche Oper am Rhein, the City Palais and the Mercartor-Halle.

On your first visit to our practice as an anxiety patient, we try to build security and trust in a consultation in which we offer you information, clarifications and advice with or without an examiner.

All of this is firmly anchored in our philosophy and is undoubtedly one of the reasons why patients from all over Germany and neighboring countries have been coming to us for over 30 years and have rated us well.

To make an appointment, please contact us.

Phone 0203 - 2 22 08 Opening hours

Anfahrt zur Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Susanne Montag in Duisburg - Dr Susanne Montag -

Türkisch

Türkisch

Hoşgeldiniz

Diş Hekimliği Dr. Susanne Montag

Uygulama Dr. 2.5 yaşından itibaren çocukların bakım ve tedavisine ve ağrı ve anksiyete hastalarına odaklanan Susanne Montag, Duisburg'un merkezinde Deutsche Oper am Rhein, Şehir Palais ve Mercartor-Halle'nin yakınında yer almaktadır.

Bir anksiyete hastası olarak uygulamamızı ilk ziyaretinizde, bir muayene uzmanı ile veya sınav uzmanı olmadan size bilgi, açıklama ve tavsiye sunduğumuz bir konsültasyonda güvenlik ve güven oluşturmaya çalışıyoruz.

Tüm bunlar felsefemize sıkı sıkıya bağlıdır ve şüphesiz Almanya ve komşu ülkelerden gelen hastaların 30 yılı aşkın süredir bize gelmelerinin ve bize iyi puan vermelerinin nedenlerinden biridir.

Randevu almak için lütfen bizimle iletişime geçin.

telefon 0203 - 2 22 08 açılış saatleri

Anfahrt zur Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Susanne Montag in Duisburg - Dr Susanne Montag -

Spanisch

Spanisch

Bienvenidos

Consultorio odontológico Dr. Susanne Montag

La práctica Dr. Susanne Montag, centrada en la atención y el tratamiento de niños de 2,5 años y pacientes con dolor y ansiedad, se encuentra en el centro de Duisburg, cerca de la Deutsche Oper am Rhein, el City Palais y el Mercartor-Halle.

En su primera visita a nuestra práctica como paciente con ansiedad, tratamos de construir seguridad y confianza en una consulta en la que le ofrecemos información, aclaraciones y consejos con o sin un examinador.

Todo esto está firmemente anclado en nuestra filosofía y es, sin duda, una de las razones por las que pacientes de toda Alemania y países vecinos nos han visitado durante más de 30 años y nos han calificado bien.

Para concertar una cita, contáctenos.

Teléfono 0203 - 2 22 08 Horario de apertura

Anfahrt zur Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Susanne Montag in Duisburg - Dr Susanne Montag -

Polnisch

Polnisch

Witamy

Praktyka dentystyczna Dr. Susanne Montag 

Praktyka Dr. Susanne Montag, z naciskiem na opiekę i leczenie dzieci w wieku od 2,5 roku oraz pacjentów cierpiących na ból i niepokój, znajduje się w centrum Duisburga, niedaleko Deutsche Oper am Rhein, City Palais i Mercartor-Halle.

Podczas pierwszej wizyty w naszej praktyce jako pacjent z niepokojem staramy się budować bezpieczeństwo i zaufanie w konsultacji, w której udzielamy informacji, wyjaśnień i porad z udziałem eksperta lub bez niego.

Wszystko to jest mocno zakorzenione w naszej filozofii i jest niewątpliwie jednym z powodów, dla których pacjenci z całych Niemiec i krajów sąsiednich przyjeżdżają do nas od ponad 30 lat i dobrze nas ocenili.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami.

Telefon 0203 - 2 22 08 Godziny otwarcia

Anfahrt zur Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Susanne Montag in Duisburg - Dr Susanne Montag -

Russisch

Russisch

Добро пожаловать

Стоматологическая практика доктора Сюзанна Монтэг

Практикующий доктор Сюзанна Монтэг, специализирующаяся на уходе и лечении детей в возрасте от 2,5 лет, а также пациентов с болью и тревогой, находится в центре Дуйсбурга, недалеко от Немецкой оперы на Рейне, Городского дворца и Mercartor-Halle.

Во время вашего первого посещения нашей практики в качестве пациента, испытывающего беспокойство, мы стараемся укрепить безопасность и доверие к консультации, на которой мы предлагаем вам информацию, разъяснения и советы с экспертом или без него.

Все это прочно закреплено в нашей философии и, несомненно, является одной из причин, по которой пациенты со всей Германии и соседних стран приезжают к нам уже более 30 лет и оценивают нас хорошо.

Чтобы назначить встречу, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Телефон 0203 - 2 22 08 часы работы

Anfahrt zur Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Susanne Montag in Duisburg - Dr Susanne Montag -

Bulgarisch

Bulgarisch

Добре дошли

Дентална практика Dr. Сюзън Монтаг

Практиката Dr. Сюзан Монтаг, с акцент върху грижите и лечението на деца от 2,5-годишна възраст и пациенти с болка и тревожност, се намира в центъра на Дуйсбург, недалеч от Deutsche Oper am Rhein, City Palais и Mercartor-Halle.

При първото ви посещение на нашата практика като пациент с тревожност се опитваме да изградим сигурност и доверие в консултация, в която ви предлагаме информация, разяснения и съвети с или без изпитващ.

Всичко това е здраво закрепено в нашата философия и несъмнено е една от причините пациенти от цяла Германия и съседните страни да идват при нас повече от 30 години и да ни оценят добре.

За да си уговорите среща, моля свържете се с нас.

телефон 0203 - 2 22 08 работно време

Anfahrt zur Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Susanne Montag in Duisburg - Dr Susanne Montag -

Bosnisch

Bosnisch

Dobrodošli

Stomatološka ordinacija Dr. Susanne Montag

Praksa Dr. Susanne Montag, s fokusom na brigu i liječenje djece u dobi od 2,5 godine i pacijenata s boli i tjeskobom, nalazi se u centru Duisburga, nedaleko od Deutsche Oper am Rhein, gradskog palača i Mercartor-Halle.

Prvom posjetom našoj praksi kao anksiozni pacijent, pokušavamo izgraditi sigurnost i povjerenje u savjetovanje u kojem ćemo vam ponuditi informacije, pojašnjenja i savjete sa ispitivačem ili bez njega.

Sve je to čvrsto usidreno u našoj filozofiji i nesumnjivo je jedan od razloga zašto pacijenti iz cijele Njemačke i susjednih zemalja dolaze kod nas već više od 30 godina i ocjenjuju nas dobro.

Da biste zakazali sastanak, kontaktirajte nas.

Telefon 0203 - 2 22 08 Nadno vrijeme

Anfahrt zur Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Susanne Montag in Duisburg - Dr Susanne Montag -

Albanisch

Albanisch

i mirëpritur

Praktika dentare Dr. Susanne Montag

Praktika Dr. Susanne Montag, me një fokus në kujdesin dhe trajtimin e fëmijëve nga mosha 2.5 vjeç dhe pacientët me dhimbje dhe ankth, është vendosur në qendër të Duisburg afër Deutsche Oper am Rhein, City Palais dhe Mercartor-Halle.

Në vizitën tuaj të parë në praktikën tonë si një pacient me ankth, ne përpiqemi të ndërtojmë siguri dhe besim në një konsultim në të cilin ju ofrojmë informacion, sqarime dhe këshilla me ose pa një ekzaminues.

E gjithë kjo është e ankoruar në mënyrë të vendosur në filozofinë tonë dhe është pa dyshim një nga arsyet pse pacientët nga e gjithë Gjermania dhe vendet fqinje kanë ardhur tek ne për mbi 30 vjet dhe na kanë vlerësuar mirë.

Për të bërë një takim, ju lutemi na kontaktoni.

telefon 0203 - 2 22 08 orët e hapjes

Anfahrt zur Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Susanne Montag in Duisburg - Dr Susanne Montag -

Anfahrt

Sie finden uns im Zentrum von Duisburg unweit der Deutschen Oper am Rhein, dem City Palais und der Mercartor-Halle.

Anfahrt zur Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Susanne Montag in Duisburg - Zahnarztpraxis Dr Montag in Duisburg - Anfahrt mit Google Maps planen
 • Dr. med. dent. Susanne Montag in Duisburg - Zahnärztin
 • Dr. med. dent. Susanne Montag in Duisburg mit internationalen Team
 • Dr. med. dent. Susanne Montag - Sprechstunden nach Vereinbarung
Diese Website verwendet nur System relevante Cookies. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung